Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokseminarium Sv3

Skapad 2020-11-16 12:41 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Svenska

Bokseminarium

E
C
A
Muntligt deltagande
- Eleven förmedlar egna tankar och åsikter. - Eleven deltar i seminariet med viss säkerhet dvs. ansvarar för någon del och är med i diskussionen.
- Eleven förmedlar egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt dvs. genom olika perspektiv. - Eleven deltar i seminariet med viss säkerhet dvs. ansvarar för någon del och är med i diskussionen.
- Eleven förmedlar egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt dvs. genom olika perspektiv. - Eleven deltar i seminariet med säkerhet dvs. tar ansvar för några delar och deltar aktivt i diskussionen.
Språk, stil och disposition
Språket och stilen är ledig men tillräckligt formellt för situationen och mottagarna.
Samma som E
Samma som E
Innehåll
Eleven kan besvara frågorna till seminariet och kan med viss säkerhet använda litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg Eleven ger exempel från böckerna som stöd för sin tolkning.
Eleven kan utförligt besvara frågorna till seminariet och kan med viss säkerhet använda litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg. Eleven ger väl valda exempel från böckerna som stöd för sin tolkning.
Eleven kan utförligt och nyanserat besvara frågorna till seminariet och kan med säkerhet använda litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg. Eleven ger väl valda exempel från böckerna som stöd för sin tolkning.
Helhetsbedömning
Eleven deltar i diskussionen kring böckerna och frågorna som hör till med viss säkerhet. Elevens analys är fördjupad.
Eleven deltar i diskussionen kring böckerna och frågorna som hör till med säkerhet. Elevens analys är utförlig och fördjupad.
Eleven deltar i diskussionen kring böckerna och frågorna som hör till med säkerhet. Elevens analys är utförligt, träffsäker och nyanserad ur flera olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: