Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris samhällskunskap

Skapad 2020-11-16 13:36 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Matris till arbetsområde individ och samhälle.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
På väg
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Ej arbetat med
Samhällsstrukturer och hur de fungerar.
På väg.
Du kan med vuxenstöd ge något exempel hur lagar, regler och normer påverkar hur vi är mot varandra, i skolan, hemma och i samhället. Du kan ge något exempel på hur och var man kan få hjälp om man mår dåligt som barn.
Du kan ge något exempel hur lagar, regler och normer påverkar hur vi är mot varandra, i skolan, hemma och i samhället. Du kan ge något exempel på hur och var man kan få hjälp om man mår dåligt som barn.
Du kan med ge flera exempel på hur lagar, regler och normer påverkar hur vi är mot varandra, i skolan, hemma och i samhället. Du kan ge flera exempel på hur och var man kan få hjälp om man mår dåligt som barn.
Använda begrepp
På väg.
Du kan med stöd använda några ord och begrepp muntligt och/eller skriftligt.
Du kan med visst stöd använda flera ord och begrepp muntligt och/eller skriftligt.
Du kan använda och förklara, så att andra kan förstå, de flesta ord och begrepp. Detta gör du såväl muntligt som skriftligt.
Påverka beslut
På väg.
Du kan med vuxenstöd berätta om någon regel du känner till, hur den bestäms och hur du kan vara med att ändra den.
Du kan ge exempel på någon regel du känner till, ge exempel hur den bestäms och även ge exempel på hur du kan vara med att ändra den.
Du kan ge exempel på regler du känner till, ge exempel hur de bestäms och även ge exempel på hur man vara med att påverka och ändra dem.
Undersöka samhällsfrågor
På väg.
Du kan med vuxenstöd undersöka medievanor hos barn och vuxna och samtala om orsak till skillnader i resultatet.
Du kan med viss hjälp undersöka medievanor hos barn och vuxna och samtala om orsak till skillnader i resultatet.
Du kan med undersöka medievanor hos barn och vuxna och samtala om orsak till skillnader i resultatet.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
På väg.
Du kan med vuxenstöd diskutera frågor om rätt och fel mellan människor olika handlingar och hur man förväntar sig att andra ska vara och agera.
Du kan med viss hjälp diskutera frågor om rätt och fel mellan människor olika handlingar och hur man förväntar sig att andra ska vara och agera.
Du kan med diskutera frågor om rätt och fel mellan människor olika handlingar och hur man förväntar sig att andra ska vara och agera.
Människors & barns rättigheter
På väg.
Du kan med viss hjälp ge exempel på någon rättighet ur Barnkonventionen och vad den betyder.
Du kan med ge exempel på någon rättighet ur Barnkonventionen och vad den betyder.
Du kan med ge exempel på någon rättighet ur Barnkonventionen och vad den betyder.
Demokrati
På väg.
Du kan med vuxenstöd ge något exempel på varför det är viktigt att alla får vara med och bestämma hur vi vill ha det i skolan och i samhället.
Du kan med visst stöd ge något exempel på varför det är viktigt att alla får vara med och bestämma hur vi vill ha det i skolan och i samhället.
Du kan ge exempel på varför det är viktigt att alla får vara med och bestämma hur vi vill ha det i skolan och i samhället.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: