Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartikel

Skapad 2020-11-16 16:36 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Grundskola 8 – 9 Svenska

Matrisen är en lärandematris och speglar inte betyg. Du kan med hjälp av matrisen se vad som krävs för att nå en högre textkvalitet.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Din text fungerar i huvudsak som den valda texttypen
Din text fungerar relativt väl som den valda texttypen
Din text fungerar väl som den valda texttypen
Innehåll
Tesen presenteras Dina argument är enkla och stödjer i huvudsak din tes. Du använder källor på ett i huvudsak korrekt sätt
Tesen presenteras Dina argument är utvecklade och stödjer din tes relativt väl Du använder källor på relativt korrekt sätt med källhänvisning
Tesen presenteras och förklaras. Dina argument är välutvecklade och stödjer och fördjupar din tes väl. Du använder källor på ett korrekt sätt med tydlig källhänvisning.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckesindelning, inledning och/eller avslutning
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckesindelning och välfungerande inledning och avslutning.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: