Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SISTA UPPGIFTEN I MUSIK - uppgiftsmatris SPELA

Skapad 2020-11-16 17:00 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 9 Musik

Som sista uppgift i musik har du fått välja vad du vill inrikta dig mot. Du har fått välja på tre spår:
- SPELA - SKAPA - UNDERSÖKA

Det finns därför tre matriser och du blir tilldelad den som motsvarar ditt val. Om du ändrar dig och byter spår under arbetets gång, kommer du också få möjlighet till en ny matris.

Denna matris är en lärandematris som bedömer just detta sista moment och kommer att komplettera dina övriga matriser i ämnet.

SÅNG

E
C
A
DELTA I GEMENSAM SÅNG
Jag deltar i gemensam sång när vi sjunger tillsammans i klassen.
Jag deltar i gemensam sång när vi sjunger tillsammans i klassen. Jag sjunger säkert och är en av dem som stödjer de övriga med min sång.
Jag deltar i gemensam sång när vi sjunger tillsammans i klassen. Jag sjunger med stor säkerhet. Min sångstämma hörs högt och tydligt i rätt tonart och rätt rytm. Jag är ett stöd för övriga.

SPELA

E
C
A
SJUNGA OCH/ELLER SPELA INSTRUMENT
Jag sjunger eller spelar på något instrument - en låt jag har valt själv, eller del av en låt. Jag har en teknik som fungerar skapligt och mitt spel har någorlunda passande karaktär
Jag sjunger eller spelar på något instrument - en låt jag har valt själv. Jag klarar av att spela en väsentlig del av låten. Jag har en teknik som fungerar relativt väl och mitt spel ha en passande karaktär - dvs låter likt originalet eller genren jag spelar i.
Jag sjunger eller spelar på något instrument - låt jag har valt själv. Jag spelar låten som en helhet, med början, slut och eventuella fler delar. Låten håller "konsert-klass" - dvs skulle fungera på scen i något sammanhang. Jag har en väl fungerande teknik och mitt spel har en passande karaktär - dvs låter likt originalet, genren jag spelar i eller passar till den idé jag har med låten.
SPELA OCH ACKOMPANJERA
Jag sjunger eller spelar med viss timing.
Jag sjunger eller spelar med relativt god timing.
Jag sjunger eller spelar med god timing. Min sång eller mitt spel har passande karaktär.
ANPASSA OCH UPPMÄRKSAMMA
Jag spelar tillsammans med MINST en kamrat. Jag försöker lyssna och anpassa min stämma så att det låter okej.
Jag spelar tillsammans med MINST en kamrat. Jag anpassar min stämma relativt väl genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet. Vi spelar inte exakt samma stämmor eller instrument.
Jag spelar tillsammans med MINST en kamrat. Jag anpassar min stämma väl genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet. Vi har olika stämmor som förhöjer upplevelsen av musicerandet.
BERARBETA OCH TOLKA TILL UTTRYCK
Jag gör ett försök att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Jag bearbetar musiken till viss del så att den får ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Jag bearbetar musiken så att den får ett personligt uttryck. Mitt musicerande ger lyssnaren en musikaliskt upplevelse.
GE OMDÖMEN OCH FÖRSLAG
Jag kan ge ett enkelt omdöme om mitt eget eller andras spel. Jag kan ha en idé om hur det musikaliska arbetet kan utvecklas.
Jag kan ge ett utvecklat omdöme om mitt eget och andras musicerande. Det omdömet innehåller förslag till något som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om såväl mitt eget som andras musicerande. Jag kan ge konkreta förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: