Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SISTA UPPGIFTEN I MUSIK - uppgiftsmatris UNDERSÖKA

Skapad 2020-11-16 17:45 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 9 Musik

Som sista uppgift i musik har du fått välja vad du vill inrikta dig mot. Du har fått välja på tre spår:
- SPELA - SKAPA - UNDERSÖKA

Det finns därför tre matriser och du blir tilldelad den som motsvarar ditt val. Om du ändrar dig och byter spår under arbetets gång, kommer du också få möjlighet till en ny matris.

Denna matris är en lärandematris som bedömer just detta sista moment och kommer att komplettera dina övriga matriser i ämnet.

SÅNG

E
C
A
DELTA I GEMENSAM SÅNG
När vi sjunger tillsammans i klassen
Jag deltar i gemensam sång när vi sjunger tillsammans i klassen.
Jag deltar i gemensam sång när vi sjunger tillsammans i klassen. Jag sjunger säkert och är en av dem som stödjer de övriga med min sång.
Jag deltar i gemensam sång när vi sjunger tillsammans i klassen. Jag sjunger med stor säkerhet. Min sångstämma hörs högt och tydligt i rätt tonart och rätt rytm. Jag är ett stöd för övriga.

UNDERSÖKA

E
C
A
MUSIKALISKA KARAKTÄRSDRAG
Detta kan handla om - olika genrer (äldre eller modern musik) - olika epoker (klassisk musik) - olika kulturer (i nutid, olika delar av världen, olika generationer) - olika gestaltningar i t.ex. tv-spel - olika typer av instrument.
Jag kan på något vis urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag - dvs jämföra skillnader och likheter på det jag valt att jobba med (se exempel här bredvid, eller eget exempel)
Jag kan i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag på det jag valt att jobba med (se exempel här bredvid, eller eget exempel) Jag kan ge exempel som belyser mina åsikter.
Jag kan i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag på det jag valt att jobba med (se exempel här bredvid, eller eget exempel) Jag kan ge tydliga exempel och målande berättelser som fångar lyssnarens/läsarens uppmärksamhet.
MUSIKALISKA INSTRUMENT
Jag kan med viss säkerhet urskilja några olika instrument och/eller instrumentgrupper och beskriva någon funktion det/de har i något sammanhang.
Jag kan med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och/eller instrumentgrupper och beskriva deras funktion det/de har i olika sammanhang.
Jag kan med god säkerhet urskilja olika instrument och/eller instrumentgrupper och beskriva funktioner de har i flera olika sammanhang.
RESONERA OM FUNKTION OCH BETYDELSE
Jag kan resonera enkelt om vilken betydelse musiken har eller har haft i det sammanhang jag har valt att utforska.
Jag kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om vilken funktion och betydelse musiken har eller har haft i det sammanhang jag har valt att utforska.
Jag kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om vilken funktion och betydelse musiken har eller har haft i det sammanhang jag har valt att utforska.
GE OMDÖMEN OCH FÖRSLAG
Jag kan ge ett enkelt omdöme om min egen utforskning Jag kan ha en idé om hur jag kan utveckla mitt arbete.
Jag kan ge ett utvecklat omdöme om min egen och andras utforskning. Det omdömet innehåller förslag till något som efter någon bearbetning kan leda till att arbetet utvecklas.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om såväl mitt eget som andras utforskning. Jag kan ge konkreta förslag som kan leda till att arbetet utvecklas
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: