Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SISTA UPPGIFTEN I MUSIK - uppgiftsmatris SKAPA

Skapad 2020-11-16 17:29 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 9 Musik

Som sista uppgift i musik har du fått välja vad du vill inrikta dig mot. Du har fått välja på tre spår:
- SPELA - SKAPA - UNDERSÖKA

Det finns därför tre matriser och du blir tilldelad den som motsvarar ditt val. Om du ändrar dig och byter spår under arbetets gång, kommer du också få möjlighet till en ny matris.

Denna matris är en lärandematris som bedömer just detta sista moment och kommer att komplettera dina övriga matriser i ämnet.

SÅNG

E
C
A
DELTA I GEMENSAM SÅNG
När vi sjunger tillsammans i klassen
Jag deltar i gemensam sång när vi sjunger tillsammans i klassen.
Jag deltar i gemensam sång när vi sjunger tillsammans i klassen. Jag sjunger säkert och är en av dem som stödjer de övriga med min sång.
Jag deltar i gemensam sång när vi sjunger tillsammans i klassen. Jag sjunger med stor säkerhet. Min sångstämma hörs högt och tydligt i rätt tonart och rätt rytm. Jag är ett stöd för övriga.

SKAPA

E
C
A
SKAPA MUSIK
Jag kan - utifrån någon egen musikalisk idé - försöka skapa musik med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg. Jag kan pröva att kombinera olika musikaliska byggstenar så att det blir en någorlunda fungerande komposition.
Jag kan utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att använda röst, instrument eller digitala verktyg. Jag prövar OCH omprövar hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma en komposition som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Jag kan utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att använda röst, instrument eller digitala verktyg. Jag prövar OCH omprövar hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma en komposition som har en fungerande form och karaktäristisk stil.
KOMBINERA MED ANDRA UTTRYCKSFORMER
Jag kombinerar min egen musik eller färdig musik med andra uttrycksformer så att de på något vis samspelar.
Jag kombinerar min egen musik eller färdig musik med andra uttrycksformer så att de relativt väl samspelar.
Jag kombinerar min egen musik eller färdig musik med andra uttrycksformer så att väl samspelar.
BERARBETA OCH TOLKA TILL UTTRYCK
Jag gör ett försök att bearbeta och tolka det jag skapat så att det får ett skapligt musikaliskt uttryck.
Jag bearbetar det jag skapat till viss del så att min skapelse får ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Jag bearbetar det jag skapat så det får ett personligt uttryck. Min komposition ger lyssnaren en musikaliskt upplevelse.
GE OMDÖMEN OCH FÖRSLAG
Jag kan ge ett enkelt omdöme om mitt eget eller andras skapande och/eller kombinerande med andra uttrycksformer. Jag kan ha en idé om hur det musikaliska arbetet kan utvecklas.
Jag kan ge ett utvecklat omdöme om mitt eget och andras skapande och/eller kombinerande med andra uttrycksformer. Det omdömet innehåller förslag till något som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om såväl mitt eget som andras skapande och/eller kombinerande med andra uttrycksformer. Jag kan ge konkreta förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: