Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fördjupningsarbete i historia

Skapad 2020-11-17 09:42 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola F Historia

Fördjupningsarbete

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonemang
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang. Det innebär t.ex. att dina resonemang är underbyggda av enstaka fakta samt några enkla förklaringar och slutsatser.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang Det innebär t.ex. att resonemangen innehåller förklaringar och slutsatser som underbyggts av relevant fakta. Du kan förklara i flera led. Du förklarar hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Det innebär t ex att du gjort en djupare analys och du använder relevanta fakta för att dra slutsatser och underbygga dina resonemang. Du förklarar hur delar hänger ihop och och bildar helheter och mönster och överför dessa till andra sammanhang.
Samband
Du beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser och ger enkla förklaringar till dessa som beskrivs i något led.
Du beskriver samband mellan händelser och kan tydligt förklara dessa i flera led.
Du beskriver samband mellan händelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv. Du tolkar och analyserar helheten och detaljer genom att förklara hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster.
Fakta
Du visar på grundläggande kunskaper genom att beskriva centrala tankegångar och handlingar.
Du visar goda kunskaper genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar och handlingar.
Du visar mycket goda kunskaper genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar och handlingar.
Struktur
Ditt arbete har en någorlunda tydlig struktur, t.ex. kronologikt. Början och slut passar till ämnet samt upplägget för fördjupning.
Ditt arbete har en klar struktur och tydligt fokus på ämnet/mallen genom hela texten.
Ditt arbete har ett väl anpassad upplägg för ämnet tillsammans med mallen för fördjupning.
Källmaterial och källkritik
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: