Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten vecka 48-51

Skapad 2020-11-17 11:00 i Folkungaskolan Linköping
Här finns kunskapsmatrisen, där det blir tydligt för dig vad du bedöms i när arbetsområdet avslutas.
Grundskola 4 Matematik

Här finns kunskapsmatrisen, där det blir tydligt för dig vad du bedöms i när arbetsområdet avslutas.

Bergepp

Jag håller på att lära mig
Når du denna nivå behöver du träna mer för att nå målen.
Jag kan detta
Når du denna nivå så når du målen.
Jag kan detta
Når du denna nivå så överstiger du målen.
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Jag behöver träna på att beräkna addition.
Jag kan någon metod för att beräkna addition. Talsortsräkning Förändra Uppställning
Jag kan flera metoder för att beräkna addition. Talsortsräkning Förändra Uppställning
Jag behöver träna på att beräkna subtraktion.
Jag kan någon metod för att beräkna subtraktion. Talsortsräkning Nära/Lite Uppställning
Jag kan flera metoder för att beräkna subtraktion. Talsortsräkning Nära/Lite Uppställning
Jag behöver träna på att beräkna multiplikation.
Jag kan tabellerna i multiplikation.
Jag kan tabellerna i multiplikation. Jag kan lösa multiplikationsuppgifter med nollor.
Jag behöver träna på att beräkna division.
Jag kan tabellerna i division.
Jag kan tabellerna i division. Jag kan lösa divisionsuppgifter med nollor.
Jag behöver träna på att veta vilket räknesätt jag ska använda i vilken situation.
Jag kan avgöra vilket räknesätt jag ska använda i olika situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: