Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika åk 9

Skapad 2020-11-17 14:15 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Krönika
Grundskola 8 – 9 Svenska

I bedömning av din krönika tittar jag på innehåll, struktur, språk och skrivregler. Jag gör sedan en helhetsbedömning. Inför varje ny genre är det bra att titta tillbaka och se inom vilket område du behöver utvecklas och fundera över vad nästa steg innebär av dig.

Matrisen visar inte ditt betyg i svenska, utan är kopplad till den specifika uppgiften.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Innehållet passar inte riktigt läsare av en ungdomstidning. Dina tankegångar behöver bli tydliga för att läsaren ska kunna förstå. Ditt resonemang är svårt att följa. De exempel du ger passar inte i sammanhanget.
Innehållet passar i huvudsak läsare av en ungdomstidning. Din tankegång framgår i huvudsak. Du resonerar på ett enkelt sätt. Dina exempel passar i huvudsak i sammanhanget.
Innehållet passar relativt väl läsare av en ungdomstidning. Dina tankegång framgår tydligt. Du resonerar på ett utvecklat sätt. Dina exempel är passande och fördjupar och /eller utvidgar resonemanget. Krönikan innehåller både det personliga och det allmänna men det råder inte alltid balans mellan dem.
Innehållet passar väl läsare av en ungdomstidning. Du resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Dina exempel är träffande och fördjupar och/eller utvidgar resonemanget. Det råder god balans mellan det personliga och det allmänna.
Struktur
Texten är bitvis osammanhängande. Textbindningen fungerar inte.
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel men fungerande.
Texten är sammanhängande och strukturen är relativt väl fungerande struktur t.ex. genom styckeindelning och inledning. Textbindningen är utvecklad. Det finns en avslutning, t.ex. genom ett försök till slutsats eller uppmaning till läsaren.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning. Textbindningen är välutvecklad. Det finns en medveten avslutning, t.ex. genom en slutsats eller en uppmaning till läsaren.
Språk och stil
Språket är inte passande för en krönika. Du behöver bli säkrare på meningsbyggnad och hur du använder tempus på ett korrekt sätt.
Språket passar i huvudsak en krönika och ordvalet är till viss del varierat. Menings- byggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av krönikan.
Ordvalet är varierat och passar en krönika, t.ex. genom ungdomligt språkbruk, läsartilltal eller humoristiska vändningar . Menings- byggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av krönikan.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och lyfter krönikan, t.ex. genom användning av liknelser och metaforer. Menings- byggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Du behöver bli mycket säkrare på hur du använder skiljetecken. Din stavning är bristfällig.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Helhetsbedömning
Textens innehåll och form är inte anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation, d.v.s. en ungdomstidning.
Textens innehåll och form är i huvudsak anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation, d.v.s. en ungdomstidning.
Textens innehåll och form är relativt väl anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation, d.v.s. en ungdomstidning.
Textens innehåll och form är väl anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation, d.v.s. en ungdomstidning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: