Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartikel

Skapad 2020-11-17 16:22 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Svenska

Rubrik 1

Når ej
grundläggande nivå
god nivå
mycket god nivå
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en debattartikel.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en debattartikel.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en debattartikel.
Innehåll
Eleven visar i sin debattartikel att hen läst texterna som hör till uppgiften.
Eleven visat i sin debattartikel att hen läst texterna som hör till uppgiften och sätter in läsaren i sammanhanget.
Eleven har uppfattat texterna som hör till uppgiften väl och sätter in läsaren i sammanhanget.
Innehåll
Diskussionen är enkel men elevens åsikt framgår.
Diskussionen är utvecklad och elevens åsikt framgår tydligt.
Diskussionen är välutvecklad och balanserad och elevens åsikt framgår tydligt.
Innehåll
Åsikten stöds med minst ett argument.
Elevens argument fördjupar/utvidgar diskussionen och hänsyn tas till eventuella motargument.
Argumenten är välvalda och god hänsyn tas till eventuella motargument.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, till exempel genom styckeindelning, inledning och avslutning.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, till exempel genom konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning och avslutning.
Struktur
Textbindningen är enkel.
Textbindningen är utvecklad.
Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar debattartikeln, till exempel används åsiktsord, bindeord samt något retoriskt stilmedel som exempelvis retoriska frågor.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar debattartikeln väl, till exempel används åsiktsord, bindeord samt retoriska stilmedel och formella uttryck.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: