Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppgift växtnäring och kretslopp

Skapad 2020-11-18 10:33 i Stiernhööksgymnasiet i Rättvik Rättvik
Gymnasieskola Biologi – naturbruk

Rubrik 1

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Dessutom redogör eleven _______ för kretslopp i mark, vatten och luft, samt för betydelsen av fotosyntes och nedbrytning i växtliv och djurliv.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
I redogörelsen förklarar eleven ________biologiska samband samt kretsloppens betydelse på lokal och global nivå.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Eleven redogör ______ för växternas byggnad och livsprocesser samt för mikrolivet i marken.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
I redogörelsen förklarar eleven _______ för växternas energiomsättning, deras vatten och näringsförsörjning samt deras utvecklingsfaser och tillväxt och hur man kan påverka tillväxten genom olika åtgärder.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: