Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - Elektrokemi

Skapad 2020-11-18 13:18 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Kemi
Insats krävs
E
C
A
Förtydligande
Förmåga 1
Diskutera, motivera och formulera ställningstagande med konsekvenser.
Ännu ej nått E
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Exempelvis förklara hur batterier påverkar samhälle och miljö samt kan beskriva hur det påverkar ur olika perspektiv i flera led.
Förmåga 1
Bemöter åsikter.
Ännu ej nått E
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Hur väl du får fram det du skriver om så att de får diskussionen att gå framåt och bli djupare, exempelvis när du skriver om batterier eller något inom elektrokemin
Förmåga 3
Begrepp, modeller och teorier - Materiens uppbyggnad och oförstörbarhet.
Ännu ej nått E
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Exempelvis kan förklara hur metallerna i spänningsserien påverkar spänningen i ett batteri eller varför järn/aluminium inte kan hittas i ren form i naturen eller något annat inom elektrokemin
Förmåga 3
Kemiska processer
Ännu ej nått E
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Förklara varför och resonera i flera led om olika delar inom elektrokemin
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: