Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturanalys Sv 2 Kafka uppgift 4

Skapad 2020-11-18 15:19 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Svenska

Innehåll och källhantering

E
C
A
Ger en bild
Eleven ger en i stort sett rimlig bild av Gregor och faderns relation.
Eleven ger en fyllig och rimlig bild av Gregor och faderns relation.
Eleven ger en rimliga och fördjupad bild av Gregor och faderns relation.
Diskuterar
Eleven diskuterar översiktligt hur Gregor och fadern ser på varandra genom romanen via förväntningar och styrkeförhållanden dem emellan.
Eleven diskuterar utförligt hur Gregor och fadern ser på varandra genom romanen via förväntningar och styrkeförhållanden dem emellan.
Samma som C-nivå.
Drar slutsatser
Eleven drar enkla slutsatser kring vad romanen vill säga till pappor och deras söner. Slutsatserna är delvis motiverade.
Eleven drar utvecklade slutsatser kring vad romanen vill säga till pappor och deras söner. Slutsatserna är motiverade.
Eleven drar väl utvecklade slutsatser kring vad romanen vill säga till pappor och deras söner. Slutsatserna är väl motiverade.
Källhantering
Eleven ger stöd för sin analys genom belägg från texten, t.ex. i form av citat.
Beläggen är rimliga samt stöder och åskådliggör analysen.
Beläggen är väl valda samt stöder och åskådliggör analysen.

Disposition och sammanhang

E
C
A
Texten är tydligt strukturerad genom minst två av följande kännetecken: – varierade sammanhangssignaler – inledning och avslutning – rimlig styckesindelning som är konsekvent markerad
Texten är väldisponerad genom följande kännetecken: – god balans mellan olika delar – effektiv inledning och avslutning – rimlig styckesindelning som är korrekt markerad
Samma som C-nivå.

Språk och stil

E
C
A
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Språket är klart och varierat, samt innehåller goda formuleringar.
Språket är träffsäkert, klart, varierat och över lag välformulerat.

Helhetsbedömning

E
C
A
Gestaltning
Texten är en enkel analys av gestaltningen utifrån uppgiftsbeskrivningen.
Texten är en utförlig analys av gestaltningen utifrån uppgiftsbeskrivningen.
Texten är en utförlig och nyanserad analys av gestaltningen utifrån uppgiftsbeskrivningen.
Anpassning
Texten är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: