Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Lärandematris: Nyhetsartikel ht20

Skapad 2020-11-18 16:32 i Stenkulan Lerum
Grundskola 7 – 9 Svenska

Lärandematris för reportage.

Har ännu inte nått målen
E
C
A
Struktur
Textbindning/röd tråd
Min text är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Jag har en relativt tydlig röd tråd. Textbindningen är enkel.
Min text är sammanhängande begriplig. Jag har en tydlig röd tråd. Textbindningen är utvecklad.
Min text är väl sammanhängande. Textbindningen är väl utvecklad.
Struktur
Genre Rubrik, ingress, mellanrubriker, bildtext
Min text följer i huvudsak struktur och innehåll för genren. Den har i huvudsak fungerande rubrik, ingress, mellanrubriker och bildtext.
Min text följer struktur och innehåll för genren relativt väl. Den har fungerande rubrik, ingress, mellanrubriker och bildtext.
Min text följer struktur och innehåll för genren mycket väl. Min text har väl fungerande rubrik, ingress, mellanrubriker och bildtext.
Språk och stil
Tempus
Mitt val av tempus fungerar till största del.
Mitt val tempus är i huvudsak korrekt
Mitt val av tempus är korrekt.
Språk och stil
Ordval
Mitt ordval är enkelt.
Mitt ordval är passande och varierat.
Mitt ordval är träffande, varierat och specifikt.
Språk och stil
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt
Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt och varierad.
Meningsbyggnaden är varierad och träffsäker.
Skrivregler 1
Skiljetecken Styckeindelning.
Jag har ett relativt gott bruk av skiljetecken och styckeindelning.
Jag har ett gott bruk av skiljetecken och styckeindelning.
Jag har ett gott bruk av skiljetecken och styckeindelning.
Skrivregler 3
Citat
Jag använder mig något citat och av dialogmarkörer på ett relativt fungerande sätt. Mina citat är begripliga och passar i sammanhanget.
Jag använder mig av citat och dialogmarkörer på ett fungerande sätt. Mina citat är relativt utvecklade.
Jag använder mig av citat och dialogmarkörer på ett fungerande sätt. Min citat är välutvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: