Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva debattartikel om mejeriindustrin

Skapad 2020-11-18 17:08 i Stadsparksskolan Partille
Eleverna har som uppgift att skriva en debattartikel, där de tar ställning till om de är FÖR eller EMOT mejeriindustrin. I artikeln ska eleven framföra underbyggda argument som stödjer åsikten. (Ämnesövergripande SV/Hkk)
Grundskola 9 Svenska Hem- och konsumentkunskap

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll:
Innehållet är i huvudsak anpassat efter uppgiften. I texten finns enkla och till viss del underbyggda argument. Texten innehåller i huvudsak fungerande källhänvisning.
Innehållet är relativt väl anpassat efter uppgiften. I texten finns utvecklade och relativt väl underbyggda argument. Texten innehåller relativt väl fungerande källhänvisningar. Innehållet väl anpassat efter uppgiften.
Innehållet väl anpassat efter uppgiften. I texten finns väl utvecklade och väl underbyggda argument. Texten innehåller väl fungerande källhänvisningar.
Struktur:
Texten är i huvudsak samman-hängande och begriplig. Början och slut hänger ihop. Textbindning är enkel.
Texten är sammanhängande och strukturen tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning/ styckemarkering, effektiv inledning och effektiv avslutning. Textbindning är utvecklad.
Texten är sammanhängande med tydlig struktur; genom konsekvent genomförd styckeindelning/ styckemarkering, effektiv inledning och effektiv avslutning. Textbindning är välutvecklad.
Språk, stil och skrivregler:
Försök att anpassa språk till uppgift och mottagare. Enkel meningsbyggnad, som fungerar i huvudsak. Följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Stilistiskt medvetet språk med relativt god anpassning till mottagare. Meningsbyggnad är varierad och relativt väl fungerande. Följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Stilistiskt träffsäkert språk med god anpassning till mottagare. Meningsbyggnad är varierad, träffsäker och väl fungerande. Följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: