Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftlig omdömesmatris Hem- och konsumentkunskap år 7 - 9 timplan 20-21

Skapad 2020-11-19 10:32 i Rödsleskolan Oskarshamn
En omdömesmatris som används för att visa hur långt eleven har utvecklats inom förmågorna i ämnet hem- och konsumentkunskap.
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap

En omdömesmatris som används för att visa hur långt eleven har utvecklats inom förmågorna i ämnet hem- och konsumentkunskap.

Planera mat och måltider för olika situationer och sammanhang på en årskursanpassad nivå.
Planerar med handledning.
Planerar till största del med handledning utifrån syftet med arbetsuppgiften.
Planerar till största del på egen hand utifrån syftet med arbetsuppgiften.
Planerar självständigt utifrån syftet med arbetsuppgiften.
Tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang på en årskursanpassad nivå.
Tillagar och kan hanterar och löser situationer med handledning.
Använder för uppgiften anpassade metoder, livsmedel och utrustning och löser situationer med viss handledning.
Använder oftast för uppgiften anpassade metoder, livsmedel och utrustning och hanterar och löser situationer på ett självständigt och säkert sätt.
Använder alltid för uppgiften anpassade metoder, livsmedel och utrustning på ett självständigt och säkert sätt, samt hanterar och löser situationer på ett självständigt och kreativt sätt, genom att pröva och ompröva.
Motivera valda tillvägagångssätt utifrån:
-Hälsa -Ekonomi -Miljö på årskursanpassad nivå.
Redogör för vad du gjort, men motivering saknas.
Motiverar genom att ange för eller nackdelar, använder sig av viss fakta och egna erfarenheter.
Motiverar genom att ange för och nackdelar ur flera perspektiv, använder sig av fakta och egna erfarenheter.
Motiverar ur alla perspektiv, kan ange både för och nackdelar, använder sig av relevant fakta .
Bedöma den egna arbetsprocessen och resultatet på en årskursanpassad nivå.
Beskriver arbetsprocess eller delar av den, bedömning saknas.
Beskriver arbetsprocess eller delar av den. Ger en enkel kommentar om vad som gjorts och om resultatet.
Beskriver vad som gjorts, vad som hände och ger en kommentar om processen och resultatet.
Beskriver vad som gjorts, vad som hände, bedömer sitt arbete och beskriver vilka konsekvenser ställningstaganden fått för resultatet.
Resonera om hur varierade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov, på årskursanpassad nivå.
För någon form av resonemang med kopplingar till egna erfarenheter.
För enkla och rimliga resonemang med kopplingar till viss fakta och egna erfarenheter.
För resonemang med flera olika kopplingar till fakta och egna erfarenheter (resonerar i flera led), förklarar och drar slutsatser.
För resonemang med många olika kopplingar till fakta (resonerar i flera led), förklarar, drar slutsatser och ger förslag till förbättringar.
Resonera om ekonomi och konsumtion på årskursanpassad nivå.
För någon form av resonemang med kopplingar till egna erfarenheter.
För enkla och rimliga resonemang med kopplingar till viss fakta och egna erfarenheter.
För resonemang med flera olika kopplingar till fakta och egna erfarenheter (resonerar i flera led), förklarar och drar slutsatser.
För resonemang med många olika kopplingar till fakta (resonerar i flera led), förklarar, drar slutsatser och ger förslag till förbättringar.
Resonera om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter på årskursanpassad nivå.
För någon form av resonemang med kopplingar till egna erfarenheter.
För enkla och rimliga resonemang med kopplingar till viss fakta och egna erfarenheter.
För resonemang med flera olika kopplingar till fakta och egna erfarenheter (resonerar i flera led), förklarar och drar slutsatser.
För resonemang med många olika kopplingar till relevant fakta (resonerar i flera led), förklarar och drar slutsatser.
Resonera om konsumtionsval och handlingar utifrån en hållbar utveckling på årskursanpassad nivå.
För någon form av resonemang med kopplingar till egna erfarenheter.
För enkla och rimliga resonemang med kopplingar till viss fakta och egna erfarenheter.
För resonemang med flera olika kopplingar till fakta och egna erfarenheter (resonerar i flera led), förklarar och drar slutsatser.
För resonemang med många olika kopplingar till relevant fakta (resonerar i flera led), förklarar, drar slutsatser och ger förslag till förbättringar.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: