Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SÅNG

Skapad 2020-11-19 11:00 i Skäggetorpsskolan Linköping
Matris kopplad till Lucia-sång.
Grundskola 7 – 9 Musik
F
E
C
A
Förmåga att:
sjunga.
  • Mu
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Förmåga att:
anpassa sin stämma till helheten
  • Mu
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Förmåga att:
Sjunga tekniskt och sjunga med passande karaktär samt göra ett eget personligt musikaliskt uttryck av en låt.
  • Mu
Dessutom sjunger eleven i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär. Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Dessutom sjunger eleven i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Dessutom sjunger eleven i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck
Förmåga att:
kombinera musik med andra uttrycksformer.
  • Mu
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: