Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Obbola Kunskapskrav Idrott och hälsa 7-9

Skapad 2020-11-19 11:44 i Obbola skola Umeå
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
F (insats krävs)
E
C
A
Lekar, spel och idrotter
Eleven når ännu inte upp till alla delar inom kunskapskravet för E.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Rörelse till musik
Eleven når ännu inte upp till alla delar inom kunskapskravet för E.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm och sammanhang.
Simning
Eleven når ännu inte upp till alla delar inom kunskapskravet för E.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Friluftsliv
Eleven når ännu inte upp till alla delar inom kunskapskravet för E.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Orientera sig
Eleven når ännu inte upp till alla delar inom kunskapskravet för E.
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Hantera nödsituationer vid vatten
Eleven når ännu inte upp till alla delar inom kunskapskravet för E.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Sätta upp mål och planera
Eleven når ännu inte upp till alla delar inom kunskapskravet för E.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Utvärdera och resonera
Eleven når ännu inte upp till alla delar inom kunskapskravet för E.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtal om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtal om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtal om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Förebygga skador och förutse risker
Eleven når ännu inte upp till alla delar inom kunskapskravet för E.
Eleven kan ge på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika typer av fysiska aktiviteter.
Eleven kan ge på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika typer av fysiska aktiviteter.
Eleven kan ge på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika typer av fysiska aktiviteter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: