Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

bedömningsmatris - Sprechen

Skapad 2020-11-19 13:11 i Da Vinciskolan Ale
Bedömningen av muntlig förmåga.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Bedömningen av din muntliga förmåga utgår från följande aspekter (presentation):

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Disposition
sammanhang
Genomför ännu inte korta muntliga uppgifter så att sammanhanget framgår.
Genomför korta muntliga uppgifter. En del brister i sammanhang.
Talar med visst sammanhang och röd tråd.
Talar relativt sammanhängande och med en för nivån tydlig röd tråd.
Innehåll
budskapet går fram
Formulerar sig ännu inte om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet går att förstå.
Formulerar sig om bekant och aktuella ämnen så att budskapet är begripligt.
Formulerar sig om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet är relativt tydligt.
Formulerar sig med viss säkerhet så att budskapet tydligt framgår.
Kommunikation
uttal flyt språkliga strategier
Uttalet gör det svårt att förstå. Saknar strategier för att lösa språkliga problem.
Har ett begripligt uttal. Väljer och använder någon strategi för att lösa språkliga problem, t.ex. bekräftande fraser och uttryck.
Har ett relativt tydligt uttal. Väljer och använder några olika strategier för att lösa språkliga problem, t.ex. annat ordval.
Har ett tydligt uttal och visst flyt i språket. Väljer och använder flera olika strategier för att lösa språkliga problem, t.ex. omformuleringar.
Språk
ordförråd idiomatiska uttryck grammatik
Uttrycker sig ännu inte med ett begripligt språk. Stora brister i ordförråd och grammatik. De formella fel som förekommer stör förståelsen.
Uttrycker sig med ett enkelt språk. En del brister i ordförråd och grammatik. Formella fel förekommer, men stör inte förståelsen.
Uttrycker sig med ett enkelt språk. Visar på en viss medvetenhet gällande fraser, ordval och grammatik. En del formella fel förekommer.
Uttrycker sig med ett enkelt och tydlig språk. Visar på ett passande ordval och använder några grammatiska strukturer. Få formella fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: