Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resultat nationella muntliga prov Matematik ht-20

Skapad 2020-11-19 18:58 i Ljungsbro skola Linköping
Resultat av muntliga nationella prov Matematik
Grundskola 9 Matematik
E
C
A
Metod, begrepp, problemlösning
Kvaliteten å de metoder och strategier som eleven använder I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa
.
..
..:
I vilken grad eleven tolkar resultat och drar slutsatser
.
..
...
Resonemang 1
Kvaliteten på elevens analyser, slutsatser och reflektioner samt andra former av matematiska resonemang
.
..
...
Resonemang 2
I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang
.
..
...
Kommunikation
Kvaliteten på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttryck(språk och representation)
.
..
...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: