Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva en brottsberättelse

Skapad 2020-11-20 14:26 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Grundskola 8 – 9 Svenska Samhällskunskap Svenska som andraspråk

Denna matris kallas för lärandematris. Den visar vad du behöver göra för nå de olika nivåerna i bedömningen. Meningen med en lärandematris är att du som elev ska använda den under tiden du arbetar med ditt tal istället för att bara titta på den efteråt när du fått din bedömning på arbetet. Den är därför skriven i ett "jag-format" och med ett språk som förenklar förståelsen av innehållet.

Att utveckla
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Skriv en berättelse.
Jag följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en berättelse.
Jag följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en berättelse.
Jag följer instruktionen. Texten fungerar väl som en berättelse.
Innehåll
Beskrivningar och handling
Jag använder adjektiv och något beskrivande verb. Jag beskriver händelser. Jag använder något berättargrepp, t.ex. liknelse och dialog.
Jag beskriver personer, miljö och tid med flera detaljer med hjälp av adjektiv, beskrivande verb och adverb. Jag beskriver händelser och ibland även upplevelser som berör något sinne. Jag använder ett par berättargrepp, t.ex. metafor, liknelse, inre/yttre dialog eller retorisk fråga.
Jag beskriver personer, miljö och tid med flera detaljer med hjälp av flera adjektiv, beskrivande verb och adverb. Jag beskriver händelser och upplevelser som berör några sinnen. Jag använder flera berättargrepp, t.ex. metafor, liknelse, inre/yttre dialog eller retorisk fråga.
Uppbyggnad och dramaturgi
  • Sv  E 9
Uppbyggnaden går att följa. Texten har en inledning och avslutning.
Uppbyggnaden är tydlig. Texten har en genomtänkt inledning och tydlig avslutning.
Uppbyggnaden lyfter texten (t.ex. genom tillbakablickar, parallellhandling). Texten har en genomtänkt inledning och tydlig avslutning.
Struktur
Styckeindelning och markering
  • Sv  E 9
Jag försöker dela in texten i stycken.
Jag använder för det mesta fungerande styckeindelning. Jag markerar styckena med blankrad eller indrag.
Jag använder styckeindelning på ett fungerande sätt. Jag markerar styckena med blankrad eller indrag.
Textbindning
  • Sv  E 9
Jag använder enkel textbindning genom sambandsord (t.ex. och, men, när).
Jag använder utvecklad textbindning genom mer varierade sambandsord (t.ex. eftersom, därför att). Jag skriver korta och långa meningar för att variera texten och skapa ett bra flyt.
Jag använder välutvecklad och varierad textbindning. Jag skriver korta och långa meningar för att medvetet variera texten och skapa tempo ett bra flyt.
Språk
Meningsbyggnad
  • Sv  E 9
Meningsbyggnaden är i huvudsak rätt.
Meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak rätt.
Meningsbyggnaden är varierad och träffsäker.
Ordval
  • Sv  E 9
Jag upprepar ibland ord och startar meningar på liknande sätt.
Jag använder ord som är passande till texttypen och varierade. (Meningarna börjar på olika sätt. Orden som jag använder passar ihop med textens innehåll.)
Jag använder ord som är passande till texttypen och varierade så att texten blir nyanserad och detaljrik. (Meningarna börjar på olika sätt. Orden som jag använder passar ihop med textens innehåll. )
Tempus
  • Sv  E 9
Jag använder oftast rätt tempus.
Jag använder rätt tempus och anpassar efter olika tidsperspektiv.
Jag använder tempus på ett medvetet sätt och anpassar det väl efter olika tidsperspektiv.
Skrivregler
Skiljetecken
  • Sv  E 9
Jag använder oftast stora skiljetecken (punkt, kommatecken, utropstecken och frågetecken) på ett fungerande sätt.
Jag använder skiljetecken på ett fungerande sätt. Jag använder skiljetecken vid direkt anföring (dialogform) på ett korrekt sätt.
Jag använder skiljetecken på ett väl fungerande sätt (t.ex. kommatecken vid en inskjutande bisats och markering vid direkt anföring (dialogform).
Stavning
  • Sv  E 9
Jag gör vissa stavfel som inte stör förståelsen.
Jag gör få stavfel.
Jag gör ytterst få stavfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: