Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekerös framtida energipolitik

Skapad 2020-11-22 08:48 i Lyckeboskolan F-9 Visa kommun
Matrisen innehåller bedömning av kunskaper om olika energiformer samt att skriva en faktatext och en argumenterande text.
Grundskola 6 – 7 Fysik Svenska Samhällskunskap
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Söka information och sammanställa den i en text.
  • Fy  E 6
  • Fy  E 6
Du har sökt fakta ur minst en källa. Du har skrivit en kort faktatext där man kortfattat får en förklaring till hur energikällan fungerar. Du har använt en bild som inte helt visar din energikällas funktion. Du har också kort redogjort för energikällans miljöpåverkan. Du har kort sammanfattat för- och nackdelar med energikällan.
Du har sökt fakta ur minst två källor. Du har skrivit en mer utförlig faktatext där man får en klar bild av hur energikällan fungerar. Du har använt en bild som visar energikällans funktion. Du hänvisar inte till bilden i texten. Du har redogjort för flera sätt som energikällan påverkar miljön. Du har hittat flera för- och nackdelar med energikällan.
Du har sökt fakta ur minst två källor. Du har skrivit en utförlig faktatext där man får en klar bild av hur energikällan fungerar. Du har använt en bild som visar energikällans funktion. Du hänvisar till bilden i texten. Du har redogjort för flera sätt som energikällan påverkar miljön. Du har hittat flera för- och nackdelar med energikällan.
Diskutera om energiförsörjning utifrån framtagna fakta.
  • Fy  E 6
Du deltar i diskussionen om energikällor med något inlägg. Du för korta anteckningar. Du använder det ni diskuterat i din argumenterande text.
Du deltar med flera inlägg i diskussionen och ställer frågor för att föra diskussionen framåt. Du för anteckningar. Du använder det ni diskuterat i din argumenterande text.
Du deltar i och för diskussionen framåt genom att och ställa frågor och bemöta inlägg för att föra diskussionen framåt. Du för anteckningar. Du använder det ni diskuterat i din argumenterande text.
Skriva en argumnetrande text med fakta.
  • Sv  E 6
  • Sv  E 6
  • Sv  E 6
Din text följer några av de kriterier som gäller för ... en argumenterande text ... en faktatext Du använder en del ämnesspecifika ord. Du använder grundläggande skrivregler med viss säkerhet.
Din text följer de flesta av de kriterier som gäller för ... en argumenterande text ... en faktatext Du använder oftast ämnesspecifika ord. Du använder grundläggande skrivregler med säkerhet.
Din text följer de kriterier som gäller för ... en argumenterande text ... en faktatext Du använder genomgående ämnesspecifika ord. Du använder grundläggande skrivregler med säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: