Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftlig förberedelser inför ditt sommarprat

Skapad 2020-11-22 09:12 i Getingeskolan Halmstad
Bedömning av ditt manus till ditt sommarprat
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Anpassning texttyp till genre
Du försöker göra lämpliga språk- och stilval utifrån textens syfte och tänkta läsare.
Du har oftast gjort lämpliga språk- och stilval utifrån textens syfte och tänkta läsare.
Du har gjort lämpliga språk- och stilval utifrån textens syfte och tänkta läsare.
Du har gjort lämpliga och finessrika språk- och stilval utifrån textens syfte och tänkta läsare.
Anpassning texttyp - instruktioner
Du följer till stor del instruktionerna för hur texterna ska vara uppbyggda. Du kan ha missat någon del.
Du följer instruktionerna för hur texterna ska vara uppbyggda.
Språkliga normer
språkliga normer (regler) struktur (hur man bygger upp en text)
Jag försöker följa reglerna för: * meningsbyggnad * stavning * skiljetecken * Jag försöker skriva i stycken
Jag är ganska säker på reglerna för: * meningsbyggnad * stavning * skiljetecken * Jag skriver i stycken. * Jag försöker variera längden på mina stycken
Jag är till största del säker men kan missa någon enstaka regel för: * meningsbyggnad * stavning * skiljetecken * Jag skriver i stycken. * Jag varierar längden på mina stycken.
Jag är säker men kan missa någon enstaka regel för: * meningsbyggnad * stavning * skiljetecken * Jag delar upp min text korrekt i stycken. * Jag varierar längden på mina stycken.
Textbindning
Beskriva sambanden i en text, hur du binder ihop texten. (Och, också, eftersom, därför, således, däremot, men, ändå osv)
Jag knyter ihop min text på ett enkelt sätt. Jag försöker variera min textbindning
Jag knyter ihop min text genom att ibland variera min textbindning.
Jag knyter ihop min text genom att oftast variera min textbindning.
Jag knyter ihop min text genom att variera min textbindning.
Variation
Jag försöker variera ordval och meningslängd.
Jag varierar ordval och meningslängd. Jag ger 2-3 exempel på bra formuleringar
Jag varierar ordval och meningslängd. Jag ger flertal exempel på bra formuleringar.
Jag varierar ordval och meningslängd. Jag ger många exempel på bra formuleringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: