Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntliga NP Engelska - år 9 - Rydsbergsskolan - HT20

Skapad 2020-11-23 08:50 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Bedömning av den muntliga delen av nationella proven i år 9
Grundskola 7 – 9 Engelska
Insats krävs
E
C
A
Formulera sig i tal *
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Insats krävs
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Uttrycka sig muntligt *
 • En  E 9
 • En  C 9
Insats krävs
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Insats krävs
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Bearbeta & förbättra
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Insats krävs
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: