Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap: Brott och straff

Skapad 2020-11-23 10:26 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
På väg...
E
C
A
Använda begrepp
Eleven nämner och förklarar inte några begrepp.
Eleven nämner några begrepp i rätt sammanhang. Eleven förklarar inte begreppen särskilt ingående men användningen av begreppen visar att eleven förstår innebörden till viss del.
Eleven nämner några begrepp och förklarar dem ganska övergripande. Eleven är inte helt flytande i sin förklaring av begreppen och det finns fortfarande en viss osäkerhet kring definitionerna.
Eleven använder rätt begrepp vid rätt tillfälle och begreppen hjälper diskussionen framåt. Utan större svårigheter lyckas eleven förklara begreppen korrekt.
Påverka
Eleven ger ingen förklaring till varför vissa människor begår brott.
Eleven kan ge en enkel förklaring till varför vissa människor begår brott.
Eleven kan ge flera förslag på orsaker till varför vissa människor begår brott.
Eleven kan ge flera komplexa förslag på orsaker till varför vissa människor begår brott.
Påverkas
Eleven ger inga exempel på hur olika människor, grupper eller hur samhället påverkas av brottslighet.
Eleven kan ge ett enkelt exempel på hur olika människor eller grupper påverkas av brottslighet.
Eleven kan ge flera exempel på hur olika individer, grupper eller samhällen kan påverkas av brottslighet.
Eleven kan ge flera komplexa exempel på hur individer, grupper eller samhällen påverkas av brottslighet.
Värdera och uttrycka åsikter
Eleven uttrycker ingen åsikt vad gäller yttrandefrihet och/eller ger inget argument till varför yttrandefrihet är viktigt.
Eleven uttrycker en åsikt vad gäller yttrandefrihet. Eleven ger ett enkelt argument till varför yttrandefrihet är viktigt.
Eleven ger ett argument till varför yttrandefrihet är viktigt men problematiserar också yttrandefriheten till viss del.
Eleven ger ett argument till varför yttrandefrihet är viktigt men problematiserar också yttrandefriheten. Eleven väger för- och nackdelar mot varandra och ger underbyggda argument om när yttrandefriheten kan behöva inskränkas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: