Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämförande novellanalys

Skapad 2020-11-23 16:44 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola 1 Svenska

Rubrik 1

E
C
A
Skriftlig framställning
Eleven kan skriva en jämförande novellanalys som är sammanhängande och begriplig.
Eleven kan skriva en jämförande novellanalys som är sammanhängande och begriplig.
Eleven kan skriva en jämförande novellanalys som är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Anpassa texten
Novellanalysen är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Novellanalysen är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Novellanalysen är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Språkriktighet
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Disposition
-
Dispositionen i novellanalysen är tydligt urskiljbar.
Dispositionen i novellanalysen är tydligt urskiljbar.
Språklig variation
-
Språket är varierat och delvis välformulerat.
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Läsförståelse och analysförmåga
Eleven kan läsa, reflektera och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva en novellanalys som anknyter till det lästa.
Eleven kan läsa, reflektera och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva en novellanalys som lyfter fram huvudtanken i det lästa.
Eleven kan läsa, reflektera och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva en novellanalys som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv.
Återge innehåll i skönlitterära texter
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk.
Samband mellan olika verk
Eleven kan översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Eleven kan utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Eleven kan utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Återge iakttagelser och resonera kring det återgivna
Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Begrepp
-
Eleven reflekterar också över innehåll med hjälp av några berättartekniska begrepp.
Eleven reflekterar också över innehåll med hjälp av några berättartekniska begrepp.
Relatera till allmänmänskliga förhållanden
-
-
Eleven relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: