Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Relationship advice podcast

Skapad 2020-11-24 09:27 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Muntlig framställning och interaktion testas genom en podcast-inspelning.
Gymnasieskola Engelska

En lärandematris som visar dina kunskaper utifrån uppgiften "Relationship advice podcast".

På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Väl utvecklat
Förmåga 2
Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal.
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt.
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt.
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med flyt.
Förmåga 2
Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat.
Förmåga 3
Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Förmåga 4
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.
Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: