Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd åk 7

Skapad 2020-11-25 11:33 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Kallbockning
Grundskola F – 6 Slöjd

Lärandematris åk 7 för bedömning av slöjdkunskaper.

Formge och framställa

E
C
A
Instruktioner
Jag
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
lyssnar på lärarens genomgångar och övriga instruktioner som behövs för att formge och framställa en figur i olika material. Alla delar sitter ihop.
lyssnar noga på genomgångar och övriga instruktioner. Jag tar ansvar för att jag fått all information som behövs för att formge och framställa en figur i olika material. De flesta delarna är välgjorda och noggrant ihopsatta.
lyssnar noga på genomgångar och övriga instruktioner. Jag kan självständigt söka upp egen information för att formge och framställa en figur i olika material. Figurens alla delar är välgjorda och noggrant ihopsatta.
Hantverksteknik
Jag
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
behärskar de flesta verktyg och tekniker för kallbockning på en grundläggande nivå. Mina slöjdprojekt är oftast ändamålsenliga och har kvalitet.
behärskar nästan alla verktyg och tekniker för kallbockning på en högre nivå. Mina slöjdprojekt är oftast ändamålsenliga och håller högre kvalitet.
behärskar alla verktyg och tekniker för kallbockning på en hög nivå. Mina slöjdprojekt är alltid ändamålsenliga och håller hög kvalitet.
Idéutveckling
Jag
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
har funderat igenom hur jag ska göra innan jag sätter igång. Jag har gjort en enkel skiss, ritning och modell.
tänker noga igenom hur jag ska gå tillväga och vilka material och verktyg som behövs. Jag har gjort en noggrann skiss, ritning och modell.
tänker noga igenom hur jag ska gå tillväga och vilka material och verktyg som behövs. Jag gör ordentliga ritningar, kanske flera modeller först, för att testa.

Välja och motivera

E
C
A
Handlingsalternativ
Jag
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
kommer igång nästan direkt, men kanske inte använder hela lektionstiden till slöjdande.
kommer alltid igång direkt, vet vad jag ska göra och har ett mål i sikte. Jag ser till att slutföra påbörjade projekt.
äger min slöjdprocess helt och hållet. Jag hämtar inspiration utifrån och gör det till mitt, samt utvecklar mitt slöjdande.
Tillvägagångssätt
Jag
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
tänker på miljön och kan lösa enkla problem med lite hjälp av läraren. Jag försöker jobba helt självständigt, fast behöver öva på att ha tålamod.
tänker på miljön och tar ansvar för mitt arbete. Jag löser de flesta problem helt själv och har bra tålamod.
tänker på miljön och tar ansvar för mitt arbete. Jag har bra tålamod, hittar på nya lösningar och klarar av att lösa de allra flesta problem själv, även svårare.

Analysera och värdera

E
C
A
Arbetsinsatsen
Jag
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
skriver några rader i loggboken hur jag har jobbat. Jag redovisar kortfattat med ord hur min figur blev med några slöjdbegrepp, samt hur den kan bli bättre.
skriver i loggboken hur jag har jobbat och dokumenterar mitt arbete med foto/film. Jag redovisar med både ord och bild hur min figur blev med rätt slöjdbegrepp, samt förklarar med några exempel varför den kan bli bättre.
skriver i loggboken hur jag har jobbat och dokumenterar mitt arbete med foto/film varje gång. Jag redovisar med ord och bild hur min figur blev med rätt slöjdbegrepp, samt förklarar med flera exempel varför den kan bli bättre.

Tolka slöjdföremåls uttryck

E
C
A
Tolka
Jag
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
berättar kortfattat om figurens symboler, färg, form och material i min design.
berättar om figurens symboler, färg, form och material, samt ger exempel på hur mitt uttryck syns i min design.
berättar om figurens symboler, färg, form och material, samt ger exempel på hur jag använt mitt uttryck som syns tydligt i min design.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: