Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd åk 5

Skapad 2020-11-25 11:43 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Vår Stad!
Grundskola F – 6 Slöjd

Lärandematris åk 5 för bedömning av slöjdkunskaper.

Formge och framställa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Instruktioner
Jag
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
lyssnar på lärarens genomgångar och övriga instruktioner som behövs för att formge och framställa ett hus i olika material. Alla delar sitter ihop.
lyssnar noga på genomgångar och övriga instruktioner som behövs för att formge och framställa ett hus i olika material. De flesta delarna är välgjorda och noggrant ihopsatta.
lyssnar noga på genomgångar och övriga instruktioner. Jag kan självständigt söka upp information som behövs för att formge och framställa ett hus i olika material. Husets alla delar är välgjorda och noggrant ihopsatta.
Hantverksteknik
Jag
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
behärskar de flesta givna verktyg och tekniker på en grundläggande nivå. Mina slöjdprojekt är oftast ändamålsenliga och har kvalitet.
behärskar nästan alla givna verktyg och tekniker på en högre nivå. Mina slöjdprojekt är oftast ändamålsenliga och håller högre kvalitet.
behärskar alla givna verktyg och tekniker på en hög nivå. Mina slöjdprojekt är alltid ändamålsenliga och håller hög kvalitet.
Idéutveckling
Jag
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
har funderat igenom hur jag ska göra innan jag sätter igång. Jag har gjort en enkel skiss och ritning.
tänker noga igenom hur jag ska gå tillväga och vilka material och verktyg som behövs. Jag har gjort en noggrann skiss, ritning och en enkel modell i kartong.
tänker noga igenom hur jag ska gå tillväga och vilka material och verktyg som behövs. Jag gör ordentliga skisser och ritningar, kanske flera modeller först, för att testa.

Välja och motivera

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Handlingsalternativ
Jag
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
kommer igång nästan direkt, men kanske inte använder hela lektionstiden till slöjdande.
kommer alltid igång direkt, vet vad jag ska göra och har ett mål i sikte. Jag ser till att slutföra påbörjade projekt.
äger min slöjdprocess helt och hållet. Jag hämtar inspiration utifrån och gör det till mitt, samt utvecklar mitt slöjdande.
Tillvägagångssätt
Jag
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
tänker på miljön och kan lösa enkla problem med lite hjälp av läraren. Jag försöker jobba helt självständigt, fast behöver öva på att ha tålamod.
tänker på miljön och tar ansvar för mitt arbete. Jag löser de flesta problem helt själv och har bra tålamod.
tänker på miljön och tar ansvar för mitt arbete. Jag har bra tålamod, hittar på nya lösningar och klarar av att lösa de allra flesta problem själv, även svårare.

Analysera och värdera

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Arbetsinsatsen
Jag
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
skriver några rader i loggboken hur jag har jobbat. Jag redovisar kortfattat med ord hur mitt hus blev med några slöjdbegrepp, samt hur det kan bli bättre.
skriver i loggboken hur jag har jobbat och dokumenterar mitt arbete med foto/film. Jag redovisar med både ord och bild hur mitt hus blev med rätt slöjdbegrepp, samt förklarar med några exempel varför det kan bli bättre.
skriver i loggboken hur jag har jobbat och dokumenterar mitt arbete med foto/film varje gång. Jag redovisar med ord och bild hur mitt hus blev med rätt slöjdbegrepp, samt förklarar med flera exempel varför det kan bli bättre.

Tolka slöjdföremåls uttryck

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tolka
Jag
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
berättar kortfattat om husets symboler, färg, form och material, och hur det passar in i vårt områdes detaljplan.
berättar om husets symboler, färg, form och material, samt ger exempel på hur mitt hus passar in i vårt områdes detaljplan. Jag ger förslag på något material som går att använda för att efterlikna en passande husfasad.
berättar om husets symboler, färg, form och material, samt ger flera exempel på hur mitt hus passar in i vårt områdes detaljplan. Jag ger flera förslag på olika material som går att använda för att efterlikna en passande husfasad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: