Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NP Engelska år 9 - Speaking- ht 2020

Skapad 2020-11-25 12:29 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Betyget gäller ETT av de tre delproven på det nationella provet, som sedan sammanvägs till helhetsbetyget för NP i engelska. De två delarna "Reading/Listening Comprehension" och "Essay" äger rum och bedöms under vårterminen.
Grundskola 9 Engelska

Ur Skolverkets bedömningsmaterial:

Följande bedömningsfaktorer ges "som stöd för analysen vid en helhetsbedömning och ska ses som olika aspekter av kvaliteter i talat språk". (s.16)

Innehåll - begriplighet och tydlighet – fyllighet och variation – olika exempel och perspektiv – sammanhang och struktur – anpassning till syfte, mottagare och situation

Språk och uttrycksförmåga; Kommunikativa strategier:
– för att utveckla och föra samtal vidare – för att lösa språkliga problem genom t ex omformuleringar, förklariingar och förtydliganden

Flyt och ledighet Omfång, variation, tydlighet och säkerhet – vokabulär, fraseologi och idiomatik – uttal och intonation – grammatiska strukturer

Anpassning till syfte, mottagare och situation

F-
F+
E-
E+
D
C-
C+
B
A
Ditt betyg på Delprov A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: