Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd åk 3

Skapad 2020-11-25 12:39 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Klassträdet!
Grundskola 3 Slöjd

Matris för bedömning av slöjdkunskaper.

  • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idéutveckling
  • Sl  1-3
Kan med visst stöd komma på en idé och rita den på ett enkelt sätt.
Kan på egen hand komma på en idé och rita den.
Kan arbeta självständigt med mina idéer rita och visa olika förslag på lösningar..
Planering
  • Sl  1-3
Kan med visst stöd välja färg, form och material till mitt arbete.
Kan välja färg, form och material till mitt arbete.
Kan självständigt välja färg, form och material till mitt arbete och förklara mina val med tanke på utséende och funktion.
Genomförande
  • Sl  1-3
Kan med visst stöd följa en instruktion eller arbetsbeskrivning.
Kan följa instruktioner eller arbetsbeskrivningar för det mesta.
Arbetar självständigt efter instruktioner eller arbetsbeskrivningar och använder tidigare erfarenheter.
Välja och motivera
  • Sl  1-3
Kan med visst stöd välja arbetsmetod/teknik.
Kan välja och ge förslag på arbetsmetoder/tekniker.
Kan självständigt välja och ge förslag på arbetsmetoder/tekniker, samt utföra dessa.
Hantverkskunnande
  • Sl  1-3
Kan med visst stöd välja verktyg och redskap, samt använda dessa på ett oftast ändamålsenligt och säkert sätt.
Kan välja lämpliga verktyg och redskap, samt använda dessa på ett för det mesta ändamålsenligt och säkert sätt.
Kan självständigt välja verktyg och redskap, samt använda dessa på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
Utvärdering
  • Sl  1-3
Kan med visst stöd beskriva slöjdföremål och arbetsinsats, samt använda några slöjdbegrepp.
Kan beskriva både slöjdföremål och arbetsinsats, samt använda flera slöjdbegrepp.
Kan på ett utförligt sätt beskriva både slöjdföremål och arbetsinsats, samt använda många slöjdbegrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: