Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, grundsär 1-6

Skapad 2020-11-26 09:11 i Edsskolan Östhammar
Grundsärskola 1 – 6 Matematik

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • lösa matematiska problem.
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning.
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
 • Ma  1-6
 • Ma  1-6
Du kan **medverka** i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
Du kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till **delvis fungerande** lösningar.
Du kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till **väl fungerande** lösningar.
Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-6
 • Ma  1-6
 • Ma  1-6
Du kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 5.
Du kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 100.
Du kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 1 000.
Dessutom **medverkar** du i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1–100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skriftliga räknemetoder.
Dessutom beräknar och löser du additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1–100 på ett **delvis fungerande** sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Dessutom beräknar och löser du additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1– 1000 på ett **väl fungerande** sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Du **bidrar** också till omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar
Du ger också **enkla** omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
Du ger också **välutvecklade** omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
Tid och pengar
 • Ma  1-6
 • Ma  1-6
 • Ma  1-6
Du kan **bidra** till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information
Du kan föra **enkla** resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Du kan föra **välutvecklade** resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Sannolikhet och statistik
Du **bidrar** till att beskriva informationen i någon tabell eller något diagram
Du beskriver informationen i någon tabell eller något diagram på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
Du beskriver informationen i någon tabell eller något diagram på ett **ändamålsenligt** sätt.
Geometri
 • Ma  1-6
 • Ma  1-6
Du **bidrar** till att mäta och avläsa sträckor, massor och volymer.
Du mäter och avläser sträckor, massor och volymer med **viss säkerhet**.
Du mäter och avläser sträckor, massor och volymer med **säkerhet**.
Ämnesspecifika begrepp
 • Ma  1-6
Du kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: