Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingsstege för dokumentation av färdigheter i vattenvana och simning

Skapad 2020-11-26 11:23 i Åledsskolan Halmstad
Utvecklingsstege för dokumentation av färdigheter i vattenvana och simning utifrån kursplanen för ämnet Idrott och hälsa
Grundskola F – 6 Idrott och hälsa

Förskoleklass

  • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  • Idh  1-3   Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
nivå 1
Har en viss vattenvana och kan hålla balansen i vattnet.
nivå 2
Har god vattenvana, kan andas ut i vattnet och doppa hela huvudet.
nivå 3
Kan flyta på mage och rygg med stöd.
nivå 4
Kan flyta på mage och rygg utan stöd.
nivå 5
Kan glida i magläge och därefter ställa sig på botten.
nivå 6
Kan glida i ryggläge och därefter ställa sig på botten.
nivå 7
Kan med hjälp av utandning i vattnet sjunka mot botten.

Årskurs 2

  • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  • Idh  1-3   Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
nivå 8
Kan simma 8 meter på grunt vatten
nivå 9
Kan simma 15 meter i magläge på djupt vatten.
nivå 10
Kan simma 15 meter i ryggläge på djupt vatten.
nivå 11
Kan hoppa i på djupt vatten och simma 50 meter varav 25 meter i ryggläge med kontrollerad andning.

Årskurs 5

Elev som inte har klarat alla nivåer ska erhålla extra insatser för att senast i åk 6 nå dessa. Utifrån kunskapskraven i åk 6.
  • Idh  A 6   Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  • Idh  A 6   Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
nivå 12
Kan göra en kullerbytta i vattnet och rotera från rygg till mage och tillbaka.
nivå 13
Kan simma 100 meter varav 25 meter i ryggläge på djupt vatten.
nivå 14
Kan simma 200 meter utan vila, varav 50 meter i ryggläge.
nivå 15
Kan kasta livboj och räddningslina till nödställd samt kan principerna för förlängda armen.
nivå 16
Kan ilägg av nödställd i livboj samt bogsera kamrat i livboj 25 meter.
nivå 17
Kan från vattenytan dyka ned och hämta föremål på 1,8 meters djup.
nivå 18
Kan badvett och båtvett. Känner till säkerhetsregler vid vatten vintertid. Vet hur man larmar. Kan utföra medvetandekontroll och lägga en kompis i stabilt sidoläge. Känner till HLR.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: