Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 6 ht -20

Skapad 2020-11-26 14:19 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

Rubrik 1

Når ännu inte målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriftlig förmåga
Skriva om dig och din familj
Du kan till viss del formulera dig i enkla, begripliga meningar, trots en del språkliga fel. Din stavning kan emellanåt störa förståelsen. Du har en del brister i ordförrådet.
Du kan till stor del formulera dig i enkla meningar..Du formulerar dig språkligt sett ganska korrekt och du stavar relativt bra. Du har ett ganska bra ordförråd.
Du kan formulera dig väl i enkla meningar, så att det tydligt framgår vad du menar.Du formulerar dig språkligt sett till stor del rätt och du har inga större problem med stavningen. Du har ett bra ordförråd.
Hörförståelse
att uppfatta siffror och bokstäver
Du uppfattar till viss del siffror och bokstäver
Du uppfattar i stor grad siffror och bokstäver
Läsförståelse
Tolka betydelsen i en text
Du kan delvis förstå innehållet i texten
Du förstår i stor grad innehållet i texten.
ordkunskap
veckodagar och färger
Du kan en del veckodagar och färger.
Du kan till stor del alla veckodagar och färger.
Skriftlig kommunikation
Ställa frågor
Du kan ställa några frågor så det blir tydligt vad du menar.
Du kan ställa en hel del frågor så det blir tydligt vad du menar.
Du kan ställa frågor så att det blir mycket tydligt vad du menar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: