Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

8Mu Industriella revolutionen ht 2020

Skapad 2020-11-27 14:51 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 8 Historia

Resonera om orsaker och konsekvenser av den industriella revolutionen.

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Industrialisering, samhälls- omvandling och idéströmningar
Du har visat grundläggande kunskaper om historiska förhållanden och skeenden under industriella revolutionen. Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor under tidsperioden. Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar påverkades under industriella revolutionen.
Du har visat goda kunskaper om historiska förhållanden och skeenden under industriella revolutionen. Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor under tidsperioden. Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar påverkades under industriella revolutionen.
Du har visat mycket goda kunskaper om historiska förhållanden och skeenden under industriella revolutionen. Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor under tidsperioden. Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar påverkades under industriella revolutionen.
Konsekvenser på lång och kort sikt samt ur olika perspektiv
Du resonerar enkelt om konsekvenser av den industriella revolutionen på lång och kort sikt. Du beskriver även konsekvenser ur olika perspektiv.
Du resonerar utförligt om konsekvenser på lång och kort sikt av den industriella revolutionen. Du beskriver även konsekvenser ur olika perspektiv på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
Historiska begrepp
Du använder historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på ett väl fungerande sätt i dina resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: