Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7Mu berättande text: saga

Skapad 2020-11-27 15:24 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 7 Svenska

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Sagans innehåll
Texten är begriplig med en “röd tråd” Sagan innehåller enkla beskrivningar av miljöer, händelser eller personer.
Texten har ett tydligt innehåll, med en utvecklad ”röd tråd” Sagan innehåller inslag av gestaltande/levande och detaljerade beskrivningar av miljöer, händelser och personer.
Sagans innehåll
Sagan innehåller några sagoingredienser
Sagan innehåller flertalet sagoingredienser
Textens struktur
Delar in texten i stycken Sagan följer i huvudsak berättarmönstret: * huvudkaraktär presenteras * ett problem/uppdrag * hinder och prövningar * hjälpare * uppdraget slutfört: Slutet gott allting gott
Delar in texten i stycken Sagan följer tydligt och träffsäkert berättarmönstret
Struktur
Använder några sambandsord
Använder många sambandsord på ett väl fungerande sätt
Språkliga drag
Ordvalet är vardagligt
Varierar ordvalet Texten innehåller många typiska “sagoord”
Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt
Varierar meningsbyggnaden med t ex * Huvud- och bisatser * Adverb * Prepositioner
Vissa svårigheter med att hålla tempus
Tempus används på ett riktigt sätt
Språkliga regler
Stavar rätt
Följer regler för stor bokstav och punkt
Följer regler för alla skiljetecken
Övrigt
I texten förekommer både berättande text och dialoger
Dialogerna i texten för handlingen framåt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: