Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2020-11-30 10:22 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska

Argumenterande text

Innehåll

Når ännu inte godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
>
>
Tes
Eleven uttrycker inte någon tydlig tes.
Eleven har en tes.
Eleven uttrycker sin tes på ett relativt tydligt sätt.
Eleven uttrycker sin tes på ett tydligt sätt.
Argumentation
Elevens argument är inte passande eller är svåra att förstå.
Eleven argumenterar på ett enkelt sätt
Eleven argumenterar på ett utvecklat sätt.
Eleven argumenterar på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Motargument
Eleven försöker inte presentera något passande motargument.
Du försöker presentera ett motargument.
Eleven tar upp motargument och bemöter dem.
Eleven tar upp motargument och bemöter dem på ett välutvecklat sätt.

Struktur

Når ännu inte godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
>
>
Sammanhang och struktur
Texten saknar sammanhang och är svår att förstå. Du använder inte den struktur som passar i en argumenterande text.
Texten har ett försök till inledning och avslutning Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten har en inledning och avslutning som passar relativt väl. Texten är sammanhängande. Textbindningen är utvecklad.
Texten har en inledning och avslutning som passar väl. Texten är sammanhängande. Textbindningen är välutvecklad.
Eleven glömmer att dela in i stycken.
Eleven försöker dela in din text i stycken.
Styckeindelningen fungerar relativt väl.
Styckeindelningen fungerar väl.

Språk

Når ännu inte godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
>
>
Ordval och formuleringsförmåga
Ditt ordförråd räcker inte till det du vill berätta.
Ordvalet är lämpligt och passande i sammanhanget. Du formulerar dig på ett enkelt och fungerande sätt.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet och du strävar efter att använda ett språk, som passar i en argumenterande text. Du formulerar dig väl.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet och passar väl i en argumenterande text. Du formulerar dig mycket väl.
Meningsbyggnad
Ordföljd, hur meningarna börjar/ är uppbyggda, tempus
Du har svårt att bilda meningar, vilket gör texten svår att förstå.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Du växlar mellan olika tempus utan anledning.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Skrivregler
Stavning, skiljetecken
Du stavar ofta fel på vanliga ord. Du glömmer att sätta punkt, eller överanvänder skiljetecken.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: