Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Provmatris algebra, Prio 8 kapitel 2

Skapad 2020-11-30 13:09 i Berzeliusskolan Linköping
Grundskola 8 Matematik

Provmatris

Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp
I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
Visa att man förstå mönster, uttryck och ekvationer på en grundläggande nivå. E/C: B1 (2/3), B2 (delvis)
Kunna skapa egna uttryck/formler för att lösa enklare problem. E/C: B2 (2/2) C/A: Löser problemet men saknar någon del.
Kunna skapa och tolka egna uttryck/formler för att lösa mer avancerade problem. C/A: B 3/3
Metoder och beräkning
Kvalitén på de metoder som eleven använder. Hur väl eleven genomför procedurer och beräkningar.
Löser till stor del majoriteten av ekvationerna. Förenklar uttryck.
Löser ekvationer och förenklar uttryck på en enklare nivå. E/C: 5-6 C/A: M1-2 (E/C), 1-2 (C/A)
Löser ekvationer och förenklar uttryck med säkerhet. C/A: M1-2 (C/A)
Resonemang
Kvalitén på elevernas redogörelser och beskrivningar. Hur väl eleven använder matematiska metoder och uttrycksformer (språk och representation)
Kunna motivera sin lösning och förklara med hjälp av matematiska termer och beräkningar på en grundläggande nivå. E/C: Visa hur en av personerna har tänkt. E: Motiverar med ord hur mönstret ser ut.
Kunna motivera sin lösning och förklara med hjälp av matematiska termer och beräkningar på en mer avancerad nivå. E/C: Visa hur personerna har löst uppgiften genom att använda variabler med olika värden.
Kunna hantera okända variabler genom att använda generella lösningar. Med hjälp av beräkningar och ett matematiskt språk komma fram till lösningar. C/A: R 4/4
Problemlösning
Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder. Hur väl eleven genomför procedurer och beräkningar. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Löser uppgiften på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder. E: Löser delvis problemet, visar hur sambandet mellan bollarna ser ut.
Löser uppgiften på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till uppgiften. C: Löser problem E/C korrekt. C/A: Löser problemet till största del. Ex. visar hur sambandet mellan fordonen ser ut.
Löser uppgiften med fungerande strategi och med god anpassning till problemet. C/A: Löser problemet korrekt med korrekt lösning.
Kommunikation
Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)
Uttrycker sig enkelt och tankegången går att följa.
Uttrycker sig tydligt med ett lämpligt matematiskt språk.
Uttrycker sig med säkerhet och använder genomgående ett relevant och korrekt matematisk språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: