👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse [HT20]

Skapad 2020-11-30 13:57 i Ekdalaskolan Härryda
Grundskola 6 Engelska

I matrisen nedan ingår endast utvalda delar av Skolverkets kunskapskrav.

Kunskapskraven i sin helhet finns på www.skolverket.se

Kunskapskrav i slutet av år 6

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sina förmågor att förstå och tolka innehållet i skriven engelska och att använda språkliga strategier för att förstå.
F
E
C
A
Förstå skrift
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Redogöra, diskutera & agera
Visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet. Med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. Med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer. Med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.