Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 6: Kap 3 och 4

Skapad 2020-11-30 15:05 i Enbacka skola Säter
Bedömnings matris åk 6 kap 3 och 4 Studieboken Colores. Flera olika momenten. Vi har jobbat dels utifrån boken samtidigt som vi gjort saker bredvid. Innehåll: Utifrån innehåll i Kap. 3. Vivo en…, och kap. 4. ¿Cómo te llamas?. Förstå innehållet i talat språk och texter där man berättar om, samt ställer frågor, om namn, ålder, boende, varifrån man kommer, hur gammal man är samt vilka språk man talar. Kunna använda ovanstående i tal och skrift, utveckla olika språkliga strategier.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval

Innehåll:
Utifrån innehåll i Kap. 3. Vivo en…, och kap. 4. ¿Cómo te llamas?.
Förstå innehållet i talat språk och texter där man berättar om, samt ställer frågor, om namn, ålder, boende, varifrån man kommer, hur gammal man är samt vilka språk man talar. Kunna använda ovanstående i tal och skrift, utveckla olika språkliga strategier.
Skriva siffror med bokstäver.

Kap. 3 och 4

Når ej målen än
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
LÄSA
( + strategier )
 • M2  4-6
 • M2  C 6
 • M2  C 6
 • M2  C 6
Du kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter där man berättar om sig själv och ställer frågor. Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter där man berättar om sig själv och ställer frågor. Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter där man berättar om sig själv och ställer frågor. Du visar din förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
LYSSNA
( + strategier )
 • M2  C 6
 • M2  C 6
 • M2  C 6
 • M2  C 6
Du kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo där man där man berättar om sig själv och ställer frågor. Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Du kan använda dig av någon strategi för lyssnande.
Du kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo där man där man berättar om sig själv och ställer frågor. Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Du kan använda dig av någon strategi för lyssnande.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo där man där man berättar om sig själv och ställer frågor. Du visar din förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Du kan använda dig av någon strategi för lyssnande.
SKRIVA
( + strategier )
 • M2  C 6
 • M2  C 6
 • M2  C 6
 • M2  C 6
Du kan skriva mycket enkla och i huvudsak begripliga texter, med enstaka vanliga ord och fraser där du berättar om dig själv. Du kan uttrycka dig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser när du ställer frågor och svarar. Du kan använda dig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.
Du kan skriva mycket enkla och begripliga texter, med vanliga ord och fraser där du berättar om dig själv. Du kan uttrycka dig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser när du ställer frågor och svarar. Du kan använda dig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
Du kan skriva enkla och relativt tydliga texter, med vanliga ord och fraser där du berättar om dig själv. Du kan uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser när du ställer frågor och svarar. Du kan använda dig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.

Ansvar och engagemant.

Den här delen ingår inte i betygen men det är bra att veta. - Delaktighet på lektionerna. - Eget ansvar (inlämningsuppgifter, läxor, prov, grupparbete.) -ARBETSRO
Når ej målen än
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ansvar & Engagemang
Ansvar för språkinlärning
 • M2  E 6
Deltar ibland på lektionerna och mestadels tar inte ansvar för sitt eget lärande. Behöver jobba mer under lektionerna. Gör inte läxor i tid.
Deltar oftast aktivt på lektionerna och tar ett visst ansvar för sitt eget lärande. Slutför oftast uppgifterna men behöver jobba mer under lektionen. Ibland gör läxor i tid. Har börjat använda delvis språkliga strategier.
Deltar aktivt på lektionerna och tar ansvar för sitt eget och gruppens lärande. Bidrar till arbetsro under lektionen Gör läxor i tid. Använder olika språkliga strategier med mycket goda resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: