Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 6

Skapad 2020-11-30 15:22 i Dalabergsskolan Uddevalla
Kunskapskrav i enlighet med kursplanen för ämnet svenska (Skolverket 2011).
Grundskola 4 – 6 Svenska

Läsa

övar
E
C
A
Läsa
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt. Du använder lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt. Du använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt. Du använder lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Du visar grundläggande läsförståelse. Du gör enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommenterar centrala delar med viss koppling till sammanhanget.
Du visar god läsförståelse. Du gör utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommenterar centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget.
Du visar mycket god läsförståelse. Du gör välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommenterar centrala delar med god koppling till sammanhanget.
Tolka och resonera
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Du kan på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Du kan på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.

Skriva

övar
E
C
A
Faktatexter
Du kan skriva faktatexter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva faktatexter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva faktatexter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Argumenterande texter
Du kan skriva argumenterande texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva argumenterande texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva argumenterande texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Berättande texter
Du kan skriva berättande texter som innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter som innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter som innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Instruerande texter
Du kan skriva instruerande texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva instruerande texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva instruerande texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skrivregler
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Informationssökning
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor. Du kan föra enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor. Du kan föra utvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor. Du kan föra välutvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Estetiska uttryck
Du kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt för att förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Du kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt för att förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Du kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt för att förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Omdömen
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Tala

övar
E
C
A
Samtala
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Muntligt framförande
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

Språkbruk i Sverige och Norden

övar
E
C
A
Minoritetsspråk
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk.
Språkliga varianter
Du kan föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan.
Närliggande språk
Du kan ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: