Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brott och straff

Skapad 2020-11-30 16:08 i Norrsätraskolan Sandviken
Grundskola 5 – 6

Lärandematris

Rubrik 1

Nivå 1 >>>>>>>>>>>
Nivå 2 >>>>>>>>>>>>>
Nivå 3 >>>>>>>>>>>>
Samhällsstrukturer
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
skriver kort om alla 8 steg i rättskedjan.
skriver om alla 8 steg i rättskedjan SAMT NÅGRA RÄTTSLIGA KONSEKVENSER FÖR DEN SOM BEGÅR BROTTET.
skriver om alla 8 steg i rättskedjan, några rättsliga konsekvenser för den som har begår brottet SAMT HUR DU TROR DEN SOM UTSÄTTS FÖR OLIKA BROTT PÅVERKAS.
Undersöka rättsliga strukturer
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
skriver 3 orsaker till att människor begår brott.
skriver 3 orsaker till att människor begår brott och SKILLNADEN I STRAFF OM DEN SKYLDIGE ÄR MINDERÅRIG ELLER VUXEN.
skriver 3 orsaker till att människor begår brott, skillnaden i straff om den skyldige är minderårig eller vuxen OCH GER NÅGRA ARGUMENT FÖR OCH EMOT STRAFFRABATT FÖR UNGDOMAR.
Använda begrepp
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
använder några begrepp i min text om rättskedjan: teknisk undersökning, förhör, Misstänkt, Vittne, Gripa , Förundersökning, Anhållas, Häktas, Åklagare, Domstol, Åtal, Rättegång, Skyldig, Oskyldig, Försvarare, Advokat, mened
använder de flesta begrepp i min text om rättskedjan (se lista).
använder alla begrepp i min text om rättskedjan (se lista)
Ståndpunkter
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
ger 1 argument för vilket straff som är rimligt i fall-uppgiften.
ger FLERA argument för vilket straff som är rimligt i fall-uppgiften.
ger flera argument för vilket straff som är rimligt i fall-uppgiften OCH GER NÅGRA EGNA FÖRKLARINGAR VARFÖR OLIKA LÄNDER HAR OLIKA STRAFF FÖR SAMMA BROTT.
Mänskliga rättigheter
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
väljer ut 3 rättigheter från barnkonventionen som jag tycker är viktigast och skriver varför jag valde dem.
väljer ut 3 rättigheter från barnkonventionen som jag tycker är viktigast, RANGORDNAR DEM 1-3 och skriver varför jag valde dem.
väljer ut 3 rättigheter från barnkonventionen som jag tycker är viktigast, RANGORDNAR DEM 1-3 och skriver varför jag valde dem. GER 3 ARGUMENT FÖR OM ETT BARN FRÅN ETT ANNAT LAND (FATTIGT, DIKTATUR) HADE GJORT SAMMA VAL AV RÄTTIGHETER SOM DU GJORDE.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: