Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Generell matris NO

Skapad 2020-12-01 10:50 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Beskriver elevens förmågor i NO.
Grundskola 7 – 9 Fysik Kemi Biologi

I matrisen visas dina förmågor som är likvärdiga för alla områden inom NO-undervisningen.
Matrisen följer med dig under hela högstadietiden och förändras i takt med att du utvecklar dina förmågor och färdigheter.

Nivå 1
Kunskapskrav för betyget F
Nivå 2
Kunskapskrav för betyget E
Nivå 3
Kunskapskrav för betyget C
Ny nivå
Kunskapskrav för betyget A
Diskussion och källkritik
Hur du kan använda kunskaper i ämnet för att diskutera, kommunicera och ta ställning i frågor som rör området. Hur du kan söka information och bedöma källors trovärdighet och relevans.
Du deltar inte i diskussioner som rör ämnet. Du behöver hjälp med att söka naturvetenskaplig information och kan inte föra resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Du kan inte använda informationen för att skapa en text med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra enkla motiveringar som till viss del för diskussionerna framåt. Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra utvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt. Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Du kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra välutvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då flera olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Laborationer/ Praktiskt arbete
Hur du kan planera, genomföra och dokumentera systematiska undersökningar.
Du kan endast med hjälp genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Du kan inte formulera enkla frågeställningar och/eller planera arbetet. I undersökningar använder du oftast utrustning på ett säkert sätt. Du kan utifrån resultaten dra enkla slusatser och föra enkla resonemang. Du kan ge något förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna men de är svåra att följa då de saknar vissa delar.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Du kan med hjälp formulera enkla frågeställningar samt planera arbetet. I undersökningar använder du utrustning på ett säkert sätt. Du kan utifrån resultaten dra enkla slusatser och föra enkla resonemang. Du kan ge något förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör du enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och kan även formulera enkla frågeställningar samt planera arbetet. I undersökningar använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du kan utifrån resultaten dra utvecklade slusatser och föra utvecklade resonemang. Du kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör du utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och kan även formulera enkla frågeställningar samt planera arbetet. I undersökningar använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Du kan utifrån resultaten dra välutvecklade slusatser och föra välutvecklade resonemang. Du kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras och är medveten om eventuella felkällor. Dessutom gör du välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Begrepp, modeller och teorier
Hur du kan använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara olika samband inom området.
Du har få kunskaper i området och detta visar du genom att du använder begrepp, modeller och teorier på ett felaktigt sätt.
Du har grundläggande kunskaper inom området och detta visar du genom att använda vissa begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Du har goda kunskaper inom området och detta visar du genom relativt god användning av begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Du har mycket goda kunskaper inom området och detta visar du genom god användning av begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: