Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wie war deine Woche? Was hast du am Wochenende gemacht? Språkets omfång och bredd

Skapad 2020-12-01 13:31 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

Du har arbetat med att

  • träna din förståelse i texter

  • utöka ditt ordförråd kring aktiviteter och upplevelser

  • berätta om vad man har gjort och var man har varit

  • kunna använda perfekt i ditt skrivande

Följande kommer att bedömas

Din förmåga:

  • att skriftligt berätta om aktiviteter och upplevelser du varit med om

  • att kunna använda dig av perfekt i ditt berättande

  • angående din meningsbyggnad och ordföljden i dina meningar

  • att använda tidsuttryck ( dagarna) och småord som dann/ danach; auch, oft, manchmal och immer.

  • att använda några bindeord som "und" och "aber"

Kopplingar till läroplanen Syfte M2Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Innehåll
Jag uttrycker mig mycket enkelt och kortfattat, dock inte alltid begripligt.
Jag uttrycker mig enkelt och begripligt. Mina meningar är kortfattat dock med viss sammanhang.
Jag uttrycker mig enkelt och sammanhängande och tar även med några detaljer.
Jag uttrycker mig utförligt, jag tar upp helheter och detaljer i mitt skrivande.
Ny aspekt
Ordval
Jag väljer enkla ord utan variation. Gör mig inte alltid förstådd.
Jag väljer enkla ord och försöker variera mig.
Jag försöker att variera mig genom att använda fler ord från det aktuella ordförrådet.
Jag har ett varierat ordval som visar på ett stort ordförråd och förmåga att kommunicera på målspråket.
Ny aspekt
Meningsbyggnad och ordföljd Jag använder tidsuttryck ( dagarna) och småord som dann/ danach; auch, oft, manchmal och immer. Jag använder några bindeord som "und" och "aber". Jag vet att perfekt particip (supinum t.ex. gemacht, gelacht) står alltid sist i den tyska meningen.
Jag uttrycker mig med korta meningar i mitt berättande. Jag har inte alltid korrekt ordföljd, vilket stör begripligheten.
Jag konstruerar enkla korta meningar och använder några tidsuttryck och/eller småord. Jag gör misstag gällande ordföljden, som ibland stör begripligheten.
Jag kombinerar korta och långa meningar, med i stort sett, rätt ordföljd. Jag använder fler tidsuttryck och småord för att ge texten flytt och sammanhang. Jag gör misstag gällande ordföljden, men det stör inte begripligheten.
Jag varierar meningsbyggnaden och genom att använder många olika tidsuttryck, bindeord och småord. Jag visar på mycket god kunskap gällande ordföljd.
Ny aspekt
Grammatikfokus regelbundna verben i PERFEKT Jag kan använda perfekt i mitt skrivande och berättande. I tyskan används hjälpverbet "haben" eller "sein" för att bilda perfektformen. Perfekt particip (supinum t.ex. gemacht, gelacht) står alltid sist i den tyska meningen.
Jag kan ännu inte använda perfekt i mitt skrivande och berättande. Jag behöver träna på hur jag bildar perfektformen.
Jag kan använda några få verben i perfekt i mitt skrivande och berättande. Jag försöker använda mina nya grammatiska kunskaper dock behöver jag repetera perfektformerna för att vara säkert i användningen. mina fel är för många och stör förståelsen.
Jag kan använda perfekt i mitt skrivande och berättande. Jag gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen.
Jag visar på god kännedom gällande den nya grammatiken och gör några få fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: