Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mekanik (Kraft och rörelse) åk 7

Skapad 2020-12-01 13:37 i Tråsättraskolan Österåker
Kunskapskrav fysik - mekanik årskurs 7
Grundskola 7 – 9 Fysik
F (insats krävs)
E
C
A
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Begreppen: Likformig, olikformig, retarderad och accelererad rörelse Dragningskraft, normalkraft, motkraft, friktion Fritt fall, kaströrelse, tröghet och centralrörelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska samband i vardagsliv & samhälle
Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet. Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i skottkärror, gungbrädor.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering. Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier. Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven deltar i laborerandet och kan bidra till enkla rapporter med slutsatser och förklaringar.
Eleven deltar i laborerandet, bidrar till ett gott arbetsklimat och kan formulera utvecklade slutsatser och förklaringar.
Eleven deltar aktivt i laborerandet, bidrar till ett gott arbetsklimat och kan formulera välutvecklade slutsatser och förklaringar med användning av fysikaliska begrepp och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: