Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht år 3 Eklandaskolan ny

Skapad 2020-12-01 22:39 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Matris i matematik ht år 3. Läromedel: Gleerups Prima matematik.
Grundskola 3 Matematik

Läromedel: Gleerups Prima matematik 3A

Ny nivå
Ny nivå
Taluppfattning och tals värde
Taluppfattning
Jag kan dela upp tal på olika sätt.
Jag kan räkna med de fyra räknesätten.
Jag kan ange hur mycket en siffra är värd i ett fyrsiffrigt tal. Positionssystemet.
Jag vet att det funnits olika talsystem genom tiderna och jag kan visa ett par exempel. Matematikens historia.
Addition och subtraktion
Jag kan räkna addition med huvudräkning.
Jag kan räkna addition med uppställning och växling.
Jag kan räkna subtraktion med huvudräkning.
Jag kan räkna subtraktion med uppställning och växling.
Multiplikation
Jag kan multiplikation med 2.
Jag kan multiplikation med 4.
Jag kan multiplikation med 5.
Jag kan multiplikation med 10.
Jag kan multiplikation med 3.
Jag kan multiplikation med 6.
Division
Jag kan division med 2.
Jag kan division med 4.
Jag kan division med 5.
Jag kan division med 10.
Jag kan division med 3.
Jag kan division med 6.
Algebra
Jag kan matematiska likheter, öppna utsagor.
Jag kan matematiska likheter, algebra (enkla ekvationer).
Geometri
Geometriska objekt
Jag kan jämföra, uppskatta och mäta omkrets.
Jag kan jämföra, uppskatta och mäta area.
Jag kan använda längdskala vid förminskning och förstoring.
Jag kan använda areaskala vid förminskning och förstoring.
Tid
Jag kan hela den analoga klockan.
Jag kan hela den digitala klockan.
Volym
Jag kan mäta och jämföra volym.
Sannolikhet och statistik
Jag kan undersöka sannolikhet i slumpmässiga försök.
Jag kan tolka och presentera information i tabeller och diagram.
Samband och förändring
Jag kan räkna med proportionella samband.
Problemlösning
Förmåga att förstå problem.
Jag kan beskriva en matematisk händelse på olika sätt (tanketavla).
Jag kan använda olika strategier vid problemlösning. Problemlösningens fem steg.
Jag kan skapa räknehändelser utifrån bilder och matematiska uttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: