Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik

Skapad 2020-12-02 09:42 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola
E
Eleven kan översiktligt (utan detaljerade sakkunskaper) beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en enkel (förankrad på en översiktlig redogörelse) analys av modellerna och använda dem för att ge enkla (förankrade på en översiktlig redogörelse) argument i någon (en) fråga. Eleven för enkla (förankrad på en översiktlig redogörelse) resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.
D
Betyget D innebär att kunskapskrave n för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
C
Eleven kan utförligt (detaljerade sakkunskaper) beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en analys av modellerna och använda dem för att ge välgrundade (förankrade på en utförlig redogörelse) argument i någon (en) fråga. Eleven för välgrundade (förankrade på en utförlig redogörelse) resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.
B
Betyget B innebär att kunskapskrave n för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
A
Eleven kan utförligt och nyanserat (detaljerade sakkunskaper och samband mellan innehållets olika delar ur olika perspektiv. Kan vara utöver undervisning och givna källor) beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en komplex (förankrad på en utförlig och nyanserad redogörelse) analys av modellerna och använda dem för att ge välgrundade och nyanserade (förankrade på en utförlig och nyanserad redogörelse) argument i några (ett fåtal) frågor. Eleven för välgrundade och nyanserade (förankrade på en utförlig och nyanserad redogörelse) resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: