Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och världen omkring mig ; svenska åk4 v.45-06

Skapad 2020-12-02 15:30 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola 4

Här ser du vad vi kommer att arbeta med i svenska de här veckorna

Jag och världen omkring mig

Jag håller på att lära mig.
Här behöver jag träna mera!
Jag kan detta
När jag når denna nivå har jag klarat målen.
Jag kan detta väl.
Jag kan mer än det grundläggande.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett fungerande sätt. Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Jag kan läsa böcker för barn och ungdomar och jag förstår det mesta.
Jag kan läsa texter för barn och unga med flyt och berätta lite om innehållet
Jag kan läsa olika texter och berätta utförligt om vad det handlar om.
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Jag tycker inte om att berätta om en text/ bok jag har läst eller skrivit eller visa en presentation, men jag kan göra det i liten grupp.
Jag kan att berätta om vad jag läst/ skrivit i klassen eller hålla en presentation.
Jag känner mig trygg att berätta för klassen om en bok/ text jag har läst eller skrivit eller hålla en presentation.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och fungerande struktur samt viss språklig variation. De berättande texter eleven skriver innehåller gestaltande beskrivningar och en röd tråd
Jag tycker det är svårt att skriva en text med start, innehåll och slut.
Jag kan skriva ganska bra texter med tydlig struktur. En inledning, några händelser och ett bra slut.
Jag kan skriva bra texter med tydligt innehåll och bra struktur och med en röd tråd - med inledning, flera händelser och en bra avslutning.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet .
Jag kan skriva l meningar och sätter punkt ibland Jag bara skriver och tänker inte så mycket på stavningen.
Jag vet när det ska vara punkt, frågetecken och utropstecken. Jag kan oftast stava rätt på dubbeltecknad konsonant och ng-ljudet
Jag känner mig säker på när jag ska använda olika skiljetecken. Jag känner mig säker på stavning.
Eleven kan alfabetet och alfabetisk ordning . Vet vilka bokstäver som är vokaler respektive konsonanter.
Jag kan nästan hela alfabetet. Jag kan flera vokaler. Jag kan slå upp ord i en ordbok eller söka upp ett på nätet - ex på www.svenska.se
Jag kan alfabetet och vet vilka bokstäver som är vokaler. Jag kan slå upp ord i en ordbok eller söka upp ett på nätet - ex på www.svenska.se
Jag känner mig säker på alfabetisk ordning och kan vilka vokaler som är mjuka och hårda. Jag kan slå upp ord i en ordbok eller söka upp ett på nätet - ex på www.svenska.se
Eleven skiver med tydlig handstil samt disponerar och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
Jag kan skriva, men inte så att vem som helst kan läsa. Jag skriver där jag får plats - mitt på sidan. Jag skriver i marginalen om jag inte får plats.
Jag skriver med läslig handstil och kan dela in texter i stycken. Jag vet att jag ska börja längst till vänster på raden. Jag skriver inte i marginalen.
Jag skriver med tydlig handstil och kan dela in texter i stycken. Jag vet att jag ska börja längst till vänster på raden. Jag skriver inte i marginalen utan jag kan avstava ord som inte får plats.
Eleven kan skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Jag kan skriva korta faktatexter om ex ett djur, med hjälp av stödord. Jag kan berätta lite om handlingen i en film/bok
Jag kan ta ut egna stödord/rubriker och skriva en faktatext. Jag kan skriva och berätta det mesta om filmen/boken vi sett/läst så att den som inte var med förstår vad det handlar om.
Jag kan skriva en faktatext om ex. ett djur och infoga en bild. Jag kan skriva och berätta om en film/bok vi sett/läst så att den som inte var med förstår vad det handlar om.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Jag tycker det är jobbigt att lyssna på andra i gruppen och jag vill bara säga lite själv.
Jag kan lyssna på de andra i gruppen ,hålla mig till ämnet och säga vad jag tycker när jag pratar. Jag kan ställa frågor.
Jag kan lyssna på de andra i gruppen, hålla mig till ämnet när jag pratar. Jag ställer frågor och för samtalet framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: