Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och Luft

Skapad 2020-12-03 11:18 i Slaka skola Linköping
Matris för arbetsområdet i Kemi om Vatten och Luft, åk 4.
Grundskola 4 Kemi

Du visar att att du..

Kunskapsnivå 1
Du förklarar/redogör på ett enkelt sätt, använder delvis begreppen på rätt sätt och ger exempel ibland.
Kunskapsnivå 2
Du förklarar/redogör på ett utvecklat sätt, använder begreppen till största del på rätt sätt och använder dig av exempel när du förklarar.
vet hur en vattenmolekyl är uppbyggd.
kan förklara vilka vattnets tre former är.
känner till begreppen för vattnets fasövergångar.
kan redogöra för vattnets kretslopp i naturen.
förstår vad som menas med att vatten är ett lösningsmedel
kan förklara var vattnet i kranen kommer ifrån.
kan förklara vad som händer med vattnet när vi spolar i toaletten.
vet att luft består av olika gaser.
förstår varför växter är beroende av att vatten är ett lösningsmedel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: