Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novellskrivning

Skapad 2020-12-03 21:51 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Novellskrivning
Grundskola F

Matris för novellskrivning

Rubrik 1

F
E
C
A
Innehåll
Texten handlar om det givna ämnet Finns enkla gestaltande beskrivningar. Texten försöker fånga novellens typiska drag genom enkla berättargrepp.
Texten handlar om det givna ämnet. Ämnet har en relativt framträdande roll för handlingen. Finns passande gestaltande beskrivningar. Texten fångar relativt väl novellens typiska drag genom utvecklade berättargrepp.
Texten handlar om det givna ämnet. Ämnet har en framträdande roll för handlingen. Finns välfunna och medvetna gestaltande beskrivningar. Texten fångar väl novellens typiska drag genom välutvecklade berättargrepp.
Struktur
Dramaturgin är enkel, men ändå urskiljbar och passar i huvudsak till texten. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Dramaturgin är relativt passande. Texten är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur. Textbindningen är utvecklad.
Dramaturgin är passande. Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur. Textbindningen är välutvecklad.
Språk, stil och skrivregler
Ordvalet är lämpligt och passande i sammanhanget. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Elever följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet visar på viss stilistisk medvetenhet och passar i sammanhanget. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Elever följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet och passar väl i sammanhanget. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Elever följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: